Bivanja v naravi

Kot že vrsto let doslej tudi letos v našem vrtcu organiziramo različne oblike bivanj v naravi. Izvajamo jih kot pomemben, nadstandardni del kurikula, kar pomeni, da morajo z njim soglašati starši oddelka, svet staršev in svet vrtca. S pomočjo sklada vrtca zagotavljamo plačilo zimovanj ali letovanj socialno šibkim družinam. Izbiro nastanitvenih baz in časovno omejitev bivanja v naravi izbere in potrdi strokovni kolegij našega vrtca v dogovoru s strokovnimi delavkami in starši.

Z vsemi bazami imamo dobre izkušnje bivanja in so prilagojene predšolskim otrokom.

Strokovne delavke izberejo in predlagajo primerne oblike bivanj v naravi glede na starost in potrebe otrok (izkušnje, primernost baze in programa dejavnosti). Na roditeljskih sestankih se dogovorijo za potrditev le teh oziroma za izbor baz v skladu z normativom.

Organizacijo zimovanj in letovanj zaupamo izbranim in preizkušenim ponudnikom in organizatorjem bivanj v naravi.

Trajanje letovanj/zimovanj je 3 dni za skupine 3-4 letnikov in 5 dni za skupine starejše od 4 let.

Na podlagi izkušenj in možnosti našega vrtca smo sklenili, da je lahko v enem šolskem letu organizirano v skupini:

  • 3 – 4 letnih otrok - 1 bivanje v naravi na leto
  • 4 – 5 letnih otrok - max. 2 bivanji v naravi na leto
  • 5 – 6 letnih otrok - max. 2 bivanji v naravi (tik pred šolo je opcijsko tudi planinski tabor) na leto
  • Heterogene starosti - max. 2 bivanji v naravi (najstarejši otroci planinski tabor) na leto.

Priporočamo naslednje baze glede na starost otrok:

  • 3 – 4 letni otroci - kmetija, Rakitna
  • 4 – 5 letni otroci - Pokljuka, Gozd Martuljek, Poreč ali kmetija
  • 5 – 6 letni otroci - Pokljuka, Gozd Martuljek, Poreč ali Planina pri Jezeru
  • Heterogene skupine - Pokljuka, Poreč, kmetije

Za gibalno ovirane otroke ali otroke s posebnimi potrebami, ki potrebujejo dodatnega spremljevalca s pomočjo sredstev MOL ali sklada vrtca zagotovimo spremljevalca.

Organizator letovanja/zimovanja mora predstaviti pogoje v bazi, pripraviti in podpisati mora pogodbo s starši, ki vsebuje natančno specifikacijo cene. V ceni je vključeno bivanje in prehrana otrok, bivanje in dnevne nagrade strokovnega kadra, prevoz, zavarovanje ( dodatno je plačilo smučarskih kart) in ponavadi tudi prisotnost medicinskega osebja.

Večkrat se pojavlja vprašanje, kako da so bivanja v naravi v šoli cenejša. V šolah so nekatere oblike zimovanj in letovanj sofinancirane s strani ministrstva, na razpolago pa imajo tudi domove oz. centre šolskih in obšolskih dejavnostih – CŠOD, ki so sofinancirani s strani države in ministrstva in namenjeni šolam.

Nekateri starši otrok, ki odhajajo jeseni v šolo, želijo otroka poslati z vrtcem še v Poreč. Znotraj vrtca smo dogovorjeni tako, da imajo prednost otroci, ki ne odhajajo v šolo. Če kljub temu ostaja kakšno prosto mesto, sprejmemo tudi otroka, ki gre v šolo, vendar mora biti tudi preko poletja vpisan v vrtec (lahko je tudi poletna rezervacija).

Za vsa dodatna vprašanja, pojasnila in nasvete vam je na voljo Natalija Dolenc, v enoti Marjetica, na telefonu: 01/ 507 26 55 ali na elektronskem naslovu: natalija.dolenc@guest.arnes.si.

Pojdi nazaj