Srce.

Srce je univerzalno, vseobsegajoče, brezmejno, svetovno, vključujoče, vesoljno. Je ljubezen sama po sebi, vedno prisotna in večno željena. Srce je rdeče, toplo in ljubeče. Srce je simbol raznolikih ljubezni do ljudi in stvari. Je nekaj neotipljivega, a zelo jasno in močno čutenega.

Srce je edini simbol, ki Andersenove v celoti, vseobsegajoče simbolizira.

Srce so naši otroci, katerih ljubezen je čista, iskrena in brezpogojna. Andersenovi smo ljubeči, povezani, pozitivni in vključujoči. Radi se imamo. Radi opravljamo svoje delo. Radi smo mi, radi smo Andersenovi.

Otroci in odrasli z vsem svojim bitjem dajemo utrip velikemu Andersenovemu srcu.

V srcih čutimo ponos, da smo Vrtec Andersen, vrtec s srcem in naj se to ve, vidi in čuti.

Andersenove srčne novičke

 

 

 

 

"Spoštujemo različnost, cenimo in spodbujamo ustvarjalnost - skupaj rastemo."

Vrtec je razpoznaven po svojih posebnostih. Ima svojo knjižnico, veliko in sodobno telovadnico, športno ploščad in dobro opremljena in vzdrževana igrišča.

Poznani smo kot »potepuški« vrtec, saj organiziramo veliko dejavnosti v naravi, veliko izletov, letovanj, zimovanj in celo planinski tabor.

Posebej ponosni smo na aktivne starše, s katerimi skupaj ustvarjamo čarobne trenutke in pogoje za otroke.Pri izvajanju dejavnosti sodelujejo z mnogimi zunanjimi sodelavci.

Vsako leto v oddelkih potekajo različni interni, slovenski in mednarodni projekti in programi. Le te sooblikujemo skupaj s starši in so predstavljeni na roditeljskih sestankih.

Andersenovi živimo vrednote in jih privzgajamo nam zaupanim otrokom. Vsak, ki vstopa v naš vrtec ima zelo pomembno vlogo in le s skupnimi močmi nam uspeva rasti in se razvijati.

Poslovalni čas enot

Vse enote poslujejo od ponedeljka do petka. Enoti Andersen in Marjetica poslujeta od 6:15 do 17. ure, enota Palčica od 6:45 do 16:30, enota Polžek od 6:30 do 16:30, enota Krtek od 6:30 do 16:45 in enota Lastovica od 6:30 do 17. ure. Uro, ko se posamezna enota odpre oziroma zapre, določimo z letnim delovnim načrtom za vsako šolsko leto, glede na potrebe vključenih otrok oz. njihovih staršev. Otrok je lahko v vrtcu največ 9 ur!

PUBLIKACIJA VRTCA

Andersenova šala

V grmu je bil Hans Christian Andersen, ki je pripovedoval zgodbe. Mimo pride policist in vpraša: “Kdo je v grmu?” Pisatelj odgovori: “Hans Christian Andersen.” Policist: ”Vsi trije takoj ven!”

( - šalo je vzgojiteljici povedal 5 letni navihanček -)

Andersenovi ponosi

Peter z Andersenovimi risbicami, dobrimi željami in skakalcem iz lesa.

Andersenovi na obisku pri predsedniku države.

Andersenov pozdrav iz Triglava.

Aktualne informacije

Poslovanje med prvomajskimi počitnicami

Zaradi zmanjšanega števila prisotnih otrok bosta v ponedeljek, 29.5., torek, 30.5. in petek, 3.5., poslovali enoti Andersen in Marjetica.

V enoti Andersen bodo otroci iz enot Andersen, Krtek in Lastovica. V enoti Marjetica bodo otroci enot Marjetica, Polžek in Palčica.

V ponedeljek, 6. maja, spet poslujemo v vseh enotah.

Andersenovi se družimo

 Enkrat na leto zberemo vso Andersenovo energijo na kup in seveda je najbolj prikladno, da je to v aprilu. Letos smo dobro energijo in voljo ponesli v središče Ljubljane, v Slovensko filharmonijo, kjer so samo za nas zaigrali Grdega račka. Ta mlajši so se medtem zabavali v Lastovici s Stenom Vilarjem.

Beri naprej

Izjemne Andersenove igre

 Andersenov mesec april smo preživeli s starši in otroki na igriv in hudomušen način. Vzdušje je bilo fenomenalno. Veliko obiskovalcev, zabavni kotički za igro in pozitivna energija okoli nas. Hvala vsem za soustvarjanje takega popoldneva.

Beri naprej

Tekli smo ob morju

 Tekaška ekipa je otvorila sezono ob morju. Na Istrskem maratonu smo se spodbujali in z nasmehi prileteli v cilj. Kmalu bomo na teku 3.

Beri naprej

Čakalna seznama za naš vrtec

1. aprila je zasedala komisija za sprejem otrok v vrtec za vrtčevo leto 2019/20. Sprejeli smo 116 otrok 1. starostne skupine in 30 otrok 2. starostne skupine. V razvojni oddelek bomo lahko sprejeli 1 otroka. Ker je bilo več vlog kot prostih mest je nekaj družin ostalo na čakalnih seznami:

Pravljica za Andersena

 Naši 4 do 5 letniki so že mali pisatelji. Andersen jim je zgled. Zdaj so otroci spisali pravljico za Andersena o Andersenu.

Beri naprej